போக்குவரத்துக்கு சட்டம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


அனைவரும் கட்டாயமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று

47%

நடைமுறைக்கு சாத்தியமல்ல

6%

லஞ்சத்தை ஊக்குவிப்பதாக இருக்கிறது

47%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

போக்குவரத்துக்கு சட்டம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of போக்குவரத்துக்கு சட்டம் polls.

மேலே