தேர்தல் ஆணையம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


இருக்கிறது

52%

இல்லை

13%

சந்தேகமாக உள்ளது

35%

உங்கள் கருத்து

இது வரவேற்க்கத்தக்க முயற்சி

36%

தேவையில்லாமல் பொதுமக்களுக்கு இன்னல்

43%

சரியே ஆனால் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும்

21%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

தேர்தல் ஆணையம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of தேர்தல் ஆணையம் polls.


மேலே