நிலம்

மண்ணல் லாததே மணலாம். அம்மணற்
பரப்பே நெய்தல் நிலத்திற்குப் பாயம்.


கவிஞர் : சுரதா(25-May-12, 4:46 pm)
பார்வை : 73


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே