ஏர்


ஈரத்தின் வரலாறே மேக மாகும்.

ஏருலவின் வரலாறே வைய மாகும்.


கவிஞர் : சுரதா(25-May-12, 6:03 pm)
பார்வை : 36


மேலே