கனிமதுரசக் கனியெலாம் மரத்தின் கொப்புளம்.


கவிஞர் : சுரதா(25-May-12, 6:14 pm)
பார்வை : 29


மேலே