மச்சம்இறைவாத புகழே சிறந்த எச்சமாம்.

தானே தோன்றும் தழும்பே மச்சமாம்.


கவிஞர் : சுரதா(25-May-12, 6:23 pm)
பார்வை : 32


மேலே