ஆகாயம்

விழிகள் ஆகாயத்தை வருடினாலும்

விரல்கள் என்னவோ சன்னல்

கம்பிகளோடுதான் !


கவிஞர் : மு. மேத்தா(11-Apr-11, 8:45 pm)
பார்வை : 328


மேலே