இளநீர்

தன் தலையைச்
சீவியவனுக்கே !
தண்ணீர் தருகிறது
இளநீர்


  • கவிஞர் : கவிஞர் வாலி
  • நாள் : 4-Jan-12, 10:02 am
  • பார்வை : 109

மேலே