வால் பையன்

வாலில்லை என்பதனால்
வாலியாகக் கூடாதா?
காலில்லை என்பதனால்
கடிகாரம் ஓடாதா?


கவிஞர் : கவிஞர் வாலி(4-Jan-12, 10:00 am)
பார்வை : 88


மேலே