தாய்

தாய்/பெட்டியை மேலே வைத்தான்/சிறிய பெட்டியைப்

புகை வண்டியின்/இருக்கைக்குக் கீழே

இழுத்துத் தள்ளினான்/தோள் பையைக் கம்பியில்

தொங்க விட்டான்/கனமாய் இருக்கிறதென்று

கைப்பையைக் கழற்றினான்../கையில் பிடித்திருந்த

பத்திரிக்கையைக் கூடப்/பக்கத்தில் வைத்தான்

நெட்டி முறித்து/நிமிர்ந்தான்…

எதிரே/இடதுதோளிலும்/வலது தோளிலும்

இடுப்பிலும்/மாற்றி மாற்றி

வைத்ததன்றி/தன் குழந்தையைக்/கீழே

இறக்கி வைக்காத/தாயைப் பார்த்துத்

தலை குனிந்தான்”


கவிஞர் : மு. மேத்தா(29-Feb-12, 5:44 pm)
பார்வை : 74


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே