கனவில் நீ

ஒரு சமயம் நீ அழகான பயங்கரம்!
ஒரு சமயத்தில் நீ பயங்கரமான அழகு!
நீயும் காதலும் ஒன்று !
கொல்வீர்கள், சாகவிட மாட்டீர்கள் !
நீ தான் எவ்வளவு இனிப்பான விஷம் !


கவிஞர் : பா.விஜய்(29-Feb-12, 3:45 pm)
பார்வை : 90


மேலே