தி. பரமேசுவரி கவிதைகள்

(T. Parameshwari Kavithaigal)

தி. பரமேசுவரி (T. Parameshwari)

தமிழ் கவிஞர் தி. பரமேசுவரி (T. Parameshwari) கவிதை படைப்புகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கவிதை தலைப்பு பார்வைகள் சேர்த்தது
ஓசை புதையும் வெளி 0 dine
எனக்கான வெளிச்சம் 0 dine
தமிழ் கவிஞர்கள்

மேலே