காதலா ! ! அன்பா ! !

யாரிடமும் இல்லத அன்பு உன்னிடம் கிடைத்த போது அதை அன்பு என்பதா அல்லது காதல் என்பதா ! ! !

இப்படிக்கு அன்புக்கும் காதலுக்கும் நடுவில் நான் ...

எழுதியவர் : சபரி8787 (28-Apr-13, 11:38 pm)
சேர்த்தது : sabari8787
பார்வை : 83

மேலே