சுகப் பிரசவம்

வலியில் உயிரைக் கொடுத்து, உயிரை கொடுத்த உயிருக்கு, உயிர் வந்ததும், உயிர் வந்தது!

எழுதியவர் : அரவிந்த் (27-Jan-14, 8:53 pm)
Tanglish : sugap pirasavam
பார்வை : 405

மேலே