கண்மணி

என்
கண்ணில்
உன்னை
ஏந்தவா..
என்
கண்
மணியாய்
உனைத்தாங்கவா..

எழுதியவர் : (17-Nov-14, 4:48 pm)
Tanglish : kanmani
பார்வை : 115

மேலே