புதியதொரு வீணை

புதியதொரு வீீணை செய்ய

எங்கே உள்ளது மரங்கள்

வெந்து தனிந்ததே காடு

எழுதியவர் : விக்னேஷ் (26-Oct-15, 10:32 am)
சேர்த்தது : விக்னேஷ்
பார்வை : 328

மேலே