நான்

நிலவை ரசித்து விட்டு...
அவள் நிழலை மிதித்ததிற்கு ...
அழுபவன் நான்...

எழுதியவர் : KARTHIK GAYU (11-Nov-15, 4:39 pm)
Tanglish : naan
பார்வை : 285

மேலே