விழியே பதில் சொல்

கனவுகளுக்குள் காத்திருக்கிறேன்,
கண்களின் பதிலைப் பாத்திருக்கிறேன்🙃❤️

எழுதியவர் : ஹாருன் பாஷா (17-Feb-21, 8:54 pm)
சேர்த்தது : ஹாருன் பாஷா
பார்வை : 215

மேலே