மணமில்லாத மலருக்கு சமம்

மணம் இருந்தால் தான் மலருக்கு மதிப்பு
பணம் இருந்தால்தான் மனிதனுக்கு மதிப்பு
பணமில்லா மனிதன் மணமில்லாத மலருக்கு சமம்.

எழுதியவர் : முத்துக்குமரன்.பி (13-Oct-21, 10:36 am)
சேர்த்தது : முத்துக்குமரன் P
பார்வை : 149

மேலே