இதுவும் காதலிஸம்

அன்பே நீ பிடிக்கவில்லை என்று சொல்?...

நண்பர்களை எல்லாம் எதிரிகளாய் மாற்றுக்கொள்கிறேன்....

எழுதியவர் : (17-Oct-21, 6:03 pm)
சேர்த்தது : பொன்னி ப்ரபா
பார்வை : 38

மேலே