வஞ்சி

கவர்ச்சி யாக்கை கொண்டு எளிதில் எவரையும் இழுத்தும் வஞ்சி அவள்

எழுதியவர் : (23-Jan-23, 8:32 am)
சேர்த்தது : கவி குரு
Tanglish : vanji
பார்வை : 30

மேலே