ஆவுடை அக்காள் குறிப்பு

(Avudai Akkal)

 ()
பெயர் : ஆவுடை அக்காள்
ஆங்கிலம் : Avudai Akkal
பாலினம் : பெண்
இடம் : செங்கோட்டை, தமிழ் நாடு, இந்தியா
ஆவுடை அக்காள் கவிதைகள்
தமிழ் கவிஞர்கள்

மேலே