தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
எப்போது மாறும் இந்நிலை ?
 கேள்விகென்ன பதில்
10 கனகரத்தினம்
19-May-15
பொருள் தெரிந்தால் பதியுங்கள்
 கேள்விக்கு என்ன பதில்
14 கனகரத்தினம்
06-Feb-15
தமிழ் வருட பிறப்பு எது சரி ?எது தவறு ?
 கேள்வி பதில்
16 கனகரத்தினம்
16-Jan-15
சந்தேகம்
 கேள்வி
5 கனகரத்தினம்
03-Jan-15
சிறந்த கவிதையென்றால் எது ?
 கேள்விக்குள் கேள்விகள்
9 கனகரத்தினம்
21-Dec-14
தளதாரின் விளக்கம் தேவை
 கேள்வி
3 கனகரத்தினம்
12-Dec-14
நட்பு
 நட்பின் அடையாளம்
15 கனகரத்தினம்
03-Nov-14
சம்மந்தமில்லாமல் ஆஜராவதை பற்றி
 கேள்வி பதில்
9 கனகரத்தினம்
02-Nov-14
விவாத மேடை
 கேள்விகள் பிறந்தால் விடை
5 கனகரத்தினம்
17-Oct-14
ஏன் ?
 கேள்வி பதில்
14 கனகரத்தினம்
09-Oct-14
நீதியின் தீர்ப்பு
 எண்ணங்கள் ஆயிரம்
50 கனகரத்தினம்
27-Sep-14
படைப்புகள் பற்றிய கேள்வி
 ஏன் கேள்விக்கு என்ன
29 கனகரத்தினம்
21-Sep-14
போட்டி முடிவுகள் பற்றிய கருத்துகள்
 கேள்வி பதில்
13 கனகரத்தினம்
30-Aug-14
கேள்வி
 கேள்வி
19 கனகரத்தினம்
18-Aug-14
ஆன்மிகம்
 மனிதனாய் மாற அகந்தை
22 கனகரத்தினம்
05-Aug-14
சிந்தனைக்காக
 கேள்வி பதில்
13 கனகரத்தினம்
04-Aug-14

கனகரத்தினம் கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே