எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நண்பர்களே என்னுடைய கவிதை ஒன்று இந்த வார குங்குமம்...


நண்பர்களே என்னுடைய கவிதை ஒன்று இந்த வார குங்குமம் புத்தகத்தில் வெளியாகியுள்ளது.. 'அடையாளம் தேடும் முகங்கள்' என்னும் கவி கட்டுரை நண்பர்களே...

- கிருத்திகா தாஸ்...

நாள் : 8-Apr-15, 9:27 pm

மேலே