எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தொழில்நுட்ப புரட்சிக்கு தயார் நிலையில் இந்தியா: மோடியை வரவேற்று...

தொழில்நுட்ப புரட்சிக்கு தயார் நிலையில் இந்தியா: மோடியை வரவேற்று சுந்தர் பிச்சை புகழாரம்

"இதுவரை திறமைகளை ஏற்றுமதி செய்துவந்த இந்தியா தற்போது ஒரு தொழில்நுட்ப புரட்சிக்கு தயாரகிவிட்டது" என கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை புகழ்ந்துள்ளார்.


மேலும் படிக்க

நாள் : 24-Sep-15, 2:40 pm

மேலே