எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உன் மேனியில் இரவெல்லாம் தஞ்சம் புகுந்து காலை கதிரவனைக்கண்டு...

உன் மேனியில்  இரவெல்லாம் தஞ்சம் புகுந்து காலை கதிரவனைக்கண்டு உந்தன் காலடியில் தரையிறங்குகிறேன்.                         "பனித்துளி"

பதிவு : Balamurugan
நாள் : 14-Sep-18, 12:13 pm

அதிகமான கருத்துக்கள்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே