உங்களை பார்த்து கேட்ட எந்த கேள்விக்கு நீங்கள் இப்படி React பண்ணுனீங்க ??

அடுத்தவர்
உங்களை பார்த்து கேட்ட
...... எந்த கேள்விக்கு நீங்கள் இப்படி [ Picture-இல் ] உள்ளதுபோல்
React பண்ணுனீங்க .??


Share ur Answer with me
...Share this question to ur friends to know their feeling.கேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 4-Nov-14, 2:53 pm
0


மேலே