கதைக்கு தலைப்பு

கெட்டவனாக தெரியும் நபர் உண்மையில் நல்லவனாக இருக்கிறான். நல்லவனாக தெரிபவன் உண்மையில் கெட்டவனாக இருக்கிறான். இதுவே கதையின் கரு இதற்க்கு சரியான தலைப்பு வைக்க உதவுங்களேன். தலைப்பு அர்த்தம் பொதிந்ததாய் இருக்க வேண்டும்.கேட்டவர் : சரவணன்
நாள் : 20-May-15, 6:19 pm
0


மேலே