கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள சுங்கச் சாவடியை சிவ சேனா கட்சியினர் சேதப்படுத்தியது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள சுங்கச் சாவடியை சிவ சேனா கட்சியினர் சேதப்படுத்தியது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


vickramhx 29-Jan-2014 இறுதி நாள் : 05-Feb-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இது இழிவுநிலை அரசியல் செயல்பாடு

4 votes 17%

சாலைகள் பயன்படுத்த சுங்கம் வசூலிப்பது தவறு

7 votes 30%

சிவ சேனா கட்சியிடமிருந்து வேறென்ன எதிர்ப்பார்க்க முடியும்

8 votes 35%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4 votes 17%

வாசகர் தேர்வு

இது இழிவுநிலை அரசியல் செயல்பாடு

13 votes 39%

சாலைகள் பயன்படுத்த சுங்கம் வசூலிப்பது தவறு

9 votes 27%

சிவ சேனா கட்சியிடமிருந்து வேறென்ன எதிர்ப்பார்க்க முடியும்

5 votes 15%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6 votes 18%


மேலே