கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இலக்கிய விமர்சனத்திற்கும் இலக்கிய திறனாய்வுக்கும் வேறுபாடு உண்டா?

இலக்கிய விமர்சனத்திற்கும் இலக்கிய திறனாய்வுக்கும் வேறுபாடு உண்டா? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

இலக்கிய விமர்சனத்திற்கும் இலக்கிய திறனாய்வுக்கும் வேறுபாடு உண்டா?


KOBANABARHAVI 18-Mar-2014 இறுதி நாள் : 25-Mar-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வேறுபாடு உண்டு

10 votes 100%

வேறுபாடு இல்லை

0 votes 0%

அதைப்பற்றி தெரியாது

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

வேறுபாடு உண்டு

11 votes 65%

வேறுபாடு இல்லை

4 votes 24%

அதைப்பற்றி தெரியாது

1 votes 6%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 6%


மேலே