கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பள்ளி சேர்க்கை

பள்ளி சேர்க்கை - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

கடந்த சில வருடங்களில் கல்வி வியாபாரம் ஆக்கப்பட்டது நாம் அறிந்ததே.. மனனம் செய்தால் சரியான புரிதல் இருக்காது என தெரியும். இருப்பினும் தெரிந்தே தான் நம் குழந்தைகளை அதிகம் செலவழித்து தனியார் பள்ளிகளில் சேர்க்கிறோம். இது எப்படி ஏன்?


vaishu 19-Jun-2015 இறுதி நாள் : 25-Jun-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கௌரவம்

26 votes 31%

பணம் இருப்பதால்

4 votes 5%

உண்மையில் குழந்தைகளின் நலன்

19 votes 23%

நம் கனவை குழந்தைகளின் மேல் திணித்தல்

24 votes 29%

பல மொழி புலமை தேர்ச்சி

11 votes 13%

வாசகர் தேர்வு

கௌரவம்

147 votes 35%

பணம் இருப்பதால்

37 votes 9%

உண்மையில் குழந்தைகளின் நலன்

79 votes 19%

நம் கனவை குழந்தைகளின் மேல் திணித்தல்

109 votes 26%

பல மொழி புலமை தேர்ச்சி

43 votes 10%


மேலே