கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தொடர்பான ரகசிய கோப்புகள் அனைத்தையும் மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தொடர்பான ரகசிய கோப்புகள் அனைத்தையும் மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


Geeths 21-Sep-2015 இறுதி நாள் : 24-Sep-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வரவேர்கதக்கது இதன் மூலம் சில ரகசியங்கள் வெளியே வரலாம்

1 votes 20%

ஒரு நாட்டின் முக்கிய தலைவர் பற்றிய ரகசிய செய்தியை வெளியிடுவது தவறு

3 votes 60%

அரசியல் பிரச்சனைகள் மேலோங்கும்

0 votes 0%

கருத்து கூற விருபமில்லை

1 votes 20%

வாசகர் தேர்வு

வரவேர்கதக்கது இதன் மூலம் சில ரகசியங்கள் வெளியே வரலாம்

6 votes 67%

ஒரு நாட்டின் முக்கிய தலைவர் பற்றிய ரகசிய செய்தியை வெளியிடுவது தவறு

2 votes 22%

அரசியல் பிரச்சனைகள் மேலோங்கும்

1 votes 11%

கருத்து கூற விருபமில்லை

0 votes 0%


மேலே