கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நாட்டில் மத சகிப்புத்தன்மை அதிகரித்துள்ளது, இந்தியாவை விட்டு வெளியேறும் அளவிற்கு எனது மனைவி கிரன் ராவ் அச்சமடைந்துள்ளார் என்று பாலிவுட் நடிகர் அமீர்கான் தெரிவித்துள்ளது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?


நாட்டில் மத சகிப்புத்தன்மை அதிகரித்துள்ளது, இந்தியாவை விட்டு வெளியேறும் அளவிற்கு எனது மனைவி கிரன் ராவ் அச்சமடைந்துள்ளார் என்று பாலிவுட் நடிகர் அமீர்கான் தெரிவித்துள்ளது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?


Geeths 24-Nov-2015 இறுதி நாள் : 28-Nov-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

நியாயமற்ற கருத்து

0 votes 0%

அணைத்து இந்தியர்களின் இன்றைய கருத்து இதுதான்

1 votes 50%

அற்பத்தனமான செய்தியை ஊடகங்கள் பெரிதாக்குகின்றன

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 50%

வாசகர் தேர்வு

நியாயமற்ற கருத்து

2 votes 33%

அணைத்து இந்தியர்களின் இன்றைய கருத்து இதுதான்

1 votes 17%

அற்பத்தனமான செய்தியை ஊடகங்கள் பெரிதாக்குகின்றன

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 50%


மேலே