கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மதமா? மனமா?


மதத்தை அடிப்படையாக வைத்து மனிதர்களை எடை போடுவது சரியா? தவறா?


Sureshkumar E 26-Dec-2015 இறுதி நாள் : 31-Dec-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சரி

3 votes 60%

தவறு

2 votes 40%

வாசகர் தேர்வு

சரி

6 votes 21%

தவறு

23 votes 79%


மேலே