கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பெண்களுக்கெதிரான பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரிப்பதற்கான காரணம்?


பெண்களுக்கெதிரான பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரிப்பதற்கான காரணம்?


famakfana 03-Sep-2016 இறுதி நாள் : 10-Sep-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

திரைப்படங்களில் காட்டப்படும் ஆபாச காட்சிகள்

10 votes 50%

மது மற்றும் போதை பொருட்கள்

4 votes 20%

குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் மன ரீதியான பாதிப்பு

4 votes 20%

மனக்குழப்பம்

1 votes 5%

தனிமை

1 votes 5%

வாசகர் தேர்வு

திரைப்படங்களில் காட்டப்படும் ஆபாச காட்சிகள்

88 votes 58%

மது மற்றும் போதை பொருட்கள்

38 votes 25%

குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் மன ரீதியான பாதிப்பு

17 votes 11%

மனக்குழப்பம்

4 votes 3%

தனிமை

5 votes 3%


மேலே