கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

வெளிநாடுகளில் தடைசெய்யப்பட்ட பொருள்களை இந்தியவில் இறக்குமதி செய்வது ஏன்?

வெளிநாடுகளில் தடைசெய்யப்பட்ட பொருள்களை இந்தியவில் இறக்குமதி செய்வது ஏன்? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

வெளிநாடுகளில் தடைசெய்யப்பட்ட பொருள்களை இந்தியவில் இறக்குமதி செய்வது ஏன்?


SHAN PAZHANI 08-Nov-2016 இறுதி நாள் : 17-Dec-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இந்தியர்கள் முட்டாள்கள் என்று

4 votes 40%

அரசியல் வாதிகள் பணம் பெருக்குவதற்கு

6 votes 60%

மக்களை வாழவைக்க

0 votes 0%

யாருக்கு தெரியும்

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

இந்தியர்கள் முட்டாள்கள் என்று

11 votes 44%

அரசியல் வாதிகள் பணம் பெருக்குவதற்கு

12 votes 48%

மக்களை வாழவைக்க

0 votes 0%

யாருக்கு தெரியும்

2 votes 8%


மேலே