கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கிரிக்கெட் வாரியத்தில் உள்ள அனைவரியம் கூண்டோடு நீக்கவேண்டும் என்ற நீதிபதி லோதா கமிட்டி பரிந்துரை சரியானதா ?


கிரிக்கெட் வாரியத்தில் உள்ள அனைவரியம் கூண்டோடு நீக்கவேண்டும் என்ற நீதிபதி லோதா கமிட்டி பரிந்துரை சரியானதா ?


BALAARUNA 24-Nov-2016 இறுதி நாள் : 15-Dec-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

2 votes 67%

இல்லை

1 votes 33%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

4 votes 100%

இல்லை

0 votes 0%


மேலே