கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழக முதல்வராக யார் வரவேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள்?


தமிழக முதல்வராக யார் வரவேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள்?


Geeths 08-Feb-2017 இறுதி நாள் : 11-Feb-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஓ பன்னீர்செல்வம்

27 votes 93%

விகே சசிகலா

2 votes 7%

வாசகர் தேர்வு

ஓ பன்னீர்செல்வம்

540 votes 98%

விகே சசிகலா

13 votes 2%

மேலே