கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

வாகன மானியம், 500 மதுக்கடை மூடல் என முதல்வர் பழனிசாமியின் திட்டங்கள் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


வாகன மானியம், 500 மதுக்கடை மூடல் என முதல்வர் பழனிசாமியின் திட்டங்கள் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?????


Balasubramani Murthy 20-Feb-2017 இறுதி நாள் : 25-Feb-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வரவேற்கத்தக்கவை

0 votes 0%

வெற்றுவிளம்பரம்

0 votes 0%

கவனத்தைதிசைதிருப்ப

1 votes 100%

வாசகர் தேர்வு

வரவேற்கத்தக்கவை

0 votes 0%

வெற்றுவிளம்பரம்

3 votes 60%

கவனத்தைதிசைதிருப்ப

2 votes 40%


மேலே