கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இன்றைய கல்வி முறை போதுமானதாக இருக்கிறதா??


இன்றைய கல்வி முறை போதுமானதாக இருக்கிறதா??


AnbudanMiththiran 21-Feb-2017 இறுதி நாள் : 25-Feb-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

0 votes 0%

இல்லை

12 votes 86%

பரவாயில்லை

2 votes 14%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

10 votes 17%

இல்லை

45 votes 75%

பரவாயில்லை

5 votes 8%


மேலே