கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண வலியுறுத்தி தமிழகத்தில் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் நடத்தும் முழு அடைப்பு போராட்டம் பலன் தருமா?


விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண வலியுறுத்தி தமிழகத்தில் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் நடத்தும் முழு அடைப்பு போராட்டம் பலன் தருமா?


Geeths 25-Apr-2017 இறுதி நாள் : 26-Apr-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மாற்றும் கிடைக்கும்

4 votes 21%

ஒன்றும் நடக்காது

15 votes 79%

வாசகர் தேர்வு

மாற்றும் கிடைக்கும்

44 votes 32%

ஒன்றும் நடக்காது

93 votes 68%


மேலே