கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பள்ளி பொது தேர்வுகளில் ரேங்கிங் முறை ரத்து?


பள்ளி பொது தேர்வுகளில் 'ரேங்கிங்' முறையை தமிழக அரசு ரத்து செய்தது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


Geeths 12-May-2017 இறுதி நாள் : 15-May-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பாராட்டத்தக்கது

9 votes 56%

இது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல

3 votes 19%

நீட் தேர்வு முடிவையொட்டி எடுத்த முடிவு

4 votes 25%

வாசகர் தேர்வு

பாராட்டத்தக்கது

55 votes 57%

இது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல

14 votes 15%

நீட் தேர்வு முடிவையொட்டி எடுத்த முடிவு

27 votes 28%

மேலே