கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு உங்கள் பார்வையில்


ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு உங்கள் பார்வையில்


Geeths 22-Jun-2017 இறுதி நாள் : 26-Jun-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

விலைவாசி குறையும்

0 votes 0%

விலைவாசி கூடிவிடும்

1 votes 50%

எந்த மாற்றமும் இருக்காது

0 votes 0%

ஒன்னுமே புரியல

1 votes 50%

வாசகர் தேர்வு

விலைவாசி குறையும்

0 votes 0%

விலைவாசி கூடிவிடும்

5 votes 38%

எந்த மாற்றமும் இருக்காது

1 votes 8%

ஒன்னுமே புரியல

7 votes 54%


மேலே