கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தீபாவளி பண்டிகையை தாங்கள் விரும்புவது எதற்காக?


தீபாவளி பண்டிகையை தாங்கள் விரும்புவது எதற்காக?


Geeths 06-Oct-2017 இறுதி நாள் : 13-Oct-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

புத்தாடை

1 votes 6%

பலகாரங்கள்

1 votes 6%

விடுமுறை

0 votes 0%

பட்டாசு

2 votes 12%

விருந்தினர் வருகை

5 votes 29%

புது படங்கள்

0 votes 0%

இவை அனைத்தும்

8 votes 47%

வாசகர் தேர்வு

புத்தாடை

14 votes 21%

பலகாரங்கள்

0 votes 0%

விடுமுறை

17 votes 25%

பட்டாசு

5 votes 7%

விருந்தினர் வருகை

11 votes 16%

புது படங்கள்

1 votes 1%

இவை அனைத்தும்

19 votes 28%


மேலே