கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கமல்-ரஜினி-விஜய் மக்கள் மனசுல யாரு?


கமல்-ரஜினி-விஜய்: மக்கள் மனசுல யாரு?


Geeths 27-Oct-2017 இறுதி நாள் : 04-Nov-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கமல்

26 votes 39%

ரஜினி

9 votes 13%

விஜய்

32 votes 48%

வாசகர் தேர்வு

கமல்

273 votes 27%

ரஜினி

168 votes 17%

விஜய்

554 votes 56%


மேலே