கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

அழகு என்பது


அழகு என்பது


Nathan5a854b1c08cea 18-Apr-2018 இறுதி நாள் : 06-May-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கண்களில்

0 votes 0%

மனதில்

6 votes 75%

ஹார்மோன்களில்

1 votes 13%

நாமளா நினைப்பதில்

1 votes 13%

வாசகர் தேர்வு

கண்களில்

3 votes 10%

மனதில்

21 votes 70%

ஹார்மோன்களில்

3 votes 10%

நாமளா நினைப்பதில்

3 votes 10%


மேலே