காலி வெங்கட் படங்களின் விமர்சனங்கள்

(தமிழ் சினிமா விமர்சனம்)


சதுரன்

ஆட்டோ டிரைவர் நாயகன் ரஜாஜ். காளி வெங்கட் மற்றும் ரஜாஜ் ........

மதிப்பீடு :

சேர்த்த நாள்: 19-Oct-15
வெளியீட்டு நாள்: 09-Oct-15
மதிப்பிட்டவர்கள்: 0
கருத்துகள்: 0
நடிகர்: ராஜாஜ் மாணிக்கம்,  காலி வெங்கட்,  ராஜு ஈஸ்வரன்
நடிகை: வர்ஷா போல்லம்மா
பிரிவுகள்: திரில்,  அச்சன்

காலி வெங்கட் தமிழ் சினிமா விமர்சனம் at Eluthu.com


மேலே