பகை தொலைவில் இருக்கலாம். அடுத்த வீட்டில், எதிர்வீட்டில் - கிருபானந்த வாரியார்

பகை தொலைவில் இருக்கலாம் அடுத்த வீட்டில்,

பகை தொலைவில் இருக்கலாம் அடுத்த வீட்டில்,
ஆசிரியர் : கிருபானந்த வாரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பகை தொலைவில் இருக்கலாம். அடுத்த வீட்டில், எதிர்வீட்டில் இருக்கக்கூடாது. இருந்தால் அது நமக்கு அஷ்டமத்துச் சனி. மிக்க ஆபத்தைத் தரும்.

கிருபானந்த வாரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே