அழையாத வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போகாதே - தமிழ் பழமொழி

அழையாத வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போகாதே

அழையாத வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போகாதே
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அழையாத வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போகாதே

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே