தமிழ் - தமிழ் அகராதி

Tamil - Tamil Dictionary

 உள்ளிடும் ஆங்கில எழுத்தை தமிழில் மாற்ற இடம்விடுக்கட்டை (space-bar) பொத்தானை அழுத்தவும்.


வலம்

வலம்


சுற்றுதல்

வலம் என்றால் பவனி வருதல் ஆகும். எ.கா: பிள்ளையார் ஊர்வலம் நடைபெறுகிறது
திருத்து | நீக்கு

புதிய வலம் சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் தமிழ் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.


Click here to Add வலம் New Words to Tamil- Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே